Mobirise
Raadsinfo

November 2018
Goedkoop politiek spelletje VVD rond afschaffen hondenbelasting
De afgelopen maanden heeft PU in diverse vergaderingen opgemerkt dat vanaf 2020 de hondenbelasting moet worden afgeschaft. Eerder afschaffen is helaas wegens de financiële positie van Uitgeest in 2019 niet mogelijk. Zeker niet nadat de rijksoverheid zeer recent de gemeente uitkering voor 2019 met ruim 240.000 euro heeft gekort.
Met een gepikt idee van PU (in het kader “beter goed gejat dan zelf bedacht”), stelde VVD voor om alle tarieven voor hondenbelasting voor 2019 op nul euro te stellen. Een voorstel dat PU enige jaren geleden ook heeft ingebracht maar toen door de VVD (en D66) werd verworpen, wegens het ontbreken van een financiële dekking.
Duidelijk is dat de VVD alleen om een politiek spelletje een gezonde financiële positie van Uitgeest extra onder druk wilde stellen. Een VVD onwaardige houding.


___________________________________


Oktober 2018

Vertrek Viola Breeuwer als raadslid PU

Na ruim 8 jaar heeft Viola besloten haar raadszetel in te leveren. Haar plek in de fractie wordt ingenomen door Arthur de Swart. PU dankt Viola voor haar inzet voor de partij voor zeer veel jaren en wenst haar veel geluk in haar verdere leven. Arthur de Swart is reeds ruim 6 jaar commissielid voor de PU en brengt veel ervaring mee op het gebied van ruimtelijke ordening.  

___________________________________


Augustus 2018

Groene Heuvel financieel te risicovol

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de groene heuvel over het spoor voor Uitgeest een veel te groot financieel risico zou gaan opleveren. Nu begroot op 18 tot 33 miljoen euro, maar in de praktijk mogelijk nog veel hoger. PU heeft daarom gekozen voor de traverse variant, die geheel door ProRail zal worden betaald. ProRail heeft hiervoor 20 miljoen gereserveerd, hetgeen de mogelijkheid biedt om een mooie brede open traverse te ontwerpen, die verder ontwikkelingen rond het stationsgebied niet in de weg staat.

___________________________________


Juli 2018

Cees Beentjes wethouder voor PU

PU heeft ervoor gekozen om de zeer ervaren Cees Beentjes (voorheen wethouder in Heemskerk) voor te dragen als wethouder in het nieuwe college.

___________________________________


Juli 2018

PU kiest voor college met UVP en PvdA

Na maanden voor onderhandelingen, waarbij diverse coalitievarianten zeer uitgebreid zijn onderzocht, kiest PU nu voor een college met de UVP en de PvdA. Op de belangrijke dossiers, zoals de scholen en ijsbaanterrein, woningbouw etc. konden wij met deze partijen wel overeenstemming bereiken.

___________________________________ 

Naar boven