Historie 

Progressief Uitgeest.

Introductie

Inmiddels 40 jaar geleden, om precies te zijn op 22 april 1982, is Progressief Uitgeest opgericht. Vanaf die tijd doet PU mee aan de verkiezingen en zit PU in de gemeenteraad. Al vele jaren is PU de grootste partij in Uitgeest. Sinds de raadsverkiezingen van 14-16 maart 2022 heeft Progressief Uitgeest vier van de 15 raadszetels. Als lokale partij kan PU in Uitgeest een eigen koers varen.
 
PU, een partij van Nu
De samenleving is sinds de oprichting van PU sterk veranderd. Ook Progressief Uitgeest verandert mee en blijft een lokale partij van NU. Echter zonder haar achtergrond en principes uit het oog te verliezen.
 
Progressief Uitgeest blijft haar eigen standpunten innemen, zonder voor de voeten te worden gelopen door de mening van landelijke politieke partijen of andere overheidsorganen.
 
Veel beslissingen die ingrijpen in ons leven en onze eigen leefomgeving worden op plaatselijk niveau, namelijk in de gemeenteraad van Uitgeest, genomen.

Onze slogan:

PU maakt beloftes waar!
Terugblik


Eind jaren tachtig werden de afvalbakken geïntroduceerd en het voorstel van het toenmalige college was om te kiezen voor de kleur groen. PU verzette zich hier tegen want vond de kleur beter passen bij een nog in te voeren bak voor groente-fruit en tuinafval, de GFT-bak. Onzin vond het toenmalige college, immers de GFT-bak zou nog jaren op zich laten wachten. Twee jaar later werd de GFT-bak ingevoerd met de bruine kleur. Uitgeest kent vanaf dat moment de Babylonische bakverwarring. Gelukkig zijn recent alle afvalbakken vervangen en zien we de resultaten, namelijk een sterke afname van het restafval.

PU heeft zich ook altijd ingezet voor behoud van het dorpsaanzicht waaronder het behoud van monumenten. Het toenmalig college vond dat maar lastig en dacht, hoe kunnen we ze buitenspel zetten? De oplossing: We vragen PU om met een monumentenverordening te komen. Natuurlijk pakten we die handschoen op en regelden via en goede relatie in Uitgeest een monumentenverordening van een andere gemeente. Wij pasten de verordening aan en zie de monumentenverordening was een feit. Ook de uitwerking van deze verordening werd aan oppositie partij PU opgedragen. Met zorgvuldig uitgezochte deskundigen, waaronder de heer Deckwitz, kwam ook dit zonder kleerscheuren tot stand. Zo maar twee voorbeelden waar PU zich voor heeft ingezet.

PU maakte de afgelopen 40 jaar veelvuldig deel uit van wisselende colleges. PU is dan ook nooit weggelopen voor het dragen van verantwoordelijkheid voor het besturen van de gemeente Uitgeest. Dat wij ons daarnaast willen houden aan onze uitgangspunten, een sociale, groene dorpspolitiek zal duidelijk zijn. En als het nodig is voeren wij extra acties. In het verleden bijvoorbeeld voor behoud van onze zelfstandigheid, tegen het storten van vervuild slib in het meer, tegen overmatige geluidshinder van Schiphol, het bebouwen van de Castricummerpolder en plan Kagerhoek. Onze aandacht gaat op dit moment uit naar meer betaalbare en passende woningen voor jongeren en ouderen, de geplande vernieuwbouw van de Binnenmeerschool, meer aandacht voor het veranderende klimaat en meer groen in het dorp. 

Samen met de bevolking van Uitgeest hebben wij veel ellende weten te voorkomen. Vele actieposters werden opgehangen en heel veel reacties op onze PU-blicaties ontvangen. Het motiveert ons om vol gas door te gaan. PU is al 40 jaar springlevend en wil dat in de toekomst ook blijven. Wilt u dat ook? Doe mee en wordt lid.