Kernpunten
partijprogramma
PU (2022-2026)

Kernpunten partijprogramma PU 2022-2026 (klik hier voor volledig partijprogramma)

1. Behoud van Uitgeest als een zelfstandige, vitale en financieel gezonde gemeente met een dorps karakter.

2. Versterken van het groen in het dorp, behoud van de groene gordel rond Uitgeest en de open landelijke buitengebieden.

3. Betrekken van de burgers middels duidelijk omschreven participatieproces bij besluitvorming.

4. Schaarse bouwlocaties in Uitgeest zoveel mogelijk benutten voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, starters en senioren.

5. Bouw van een nieuw zorg-wooncentrum, voor mensen met een 24uurs intramurale zorgvraag.

6. Behoud van voorzieningen in Uitgeest die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.

7. Na realisatie IKC in de Koog en de nieuwe sportzaal bij het ijsbaanterrein, zo snel mogelijk ook de Binnenmeer school in het Oude Dorp renoveren tot een moderne en volwaardige IKC school.

8. Behoud buitensporten, zwembad en hertenkamp op huidige locaties.

9. Het ijsbaanterrein inrichten en promoten als multifunctionele locatie voor (ijs)sport en recreatie. 

10. Duurzaamheid sterk bevorderen. Actief rekening houden met veranderend klimaat.

11. Versterken sociaal maatschappelijk belangrijke voorzieningen, zoals het dorpshuis, jongerencentrum, speeltuin en het nieuwe ‘Huis van de Gemeente’.

12. Meer aandacht voor activiteiten op het gebied van muziek, kunst en cultuur.

13. Versterken van de recreatieve en toeristische functie van Uitgeest, met oog voor de natuur.

14. Verkeersmaatregelen ter verhoging veiligheid op de doorgaande wegen, zoals de Geesterweg, Jacoba van Beierenlaan, N203 en rond scholen.

15. Zich inzetten om geluidsoverlast van Schiphol sterk te verlagen.

Klik hier voor het lezen en/of downloaden van het volledige partijprogramma 2022-2026