Kernpunten
partijprogramma
PU (2018-2022)

1. Behoud van Uitgeest als een zelfstandige, vitale gemeente met een dorps karakter. Versterken van openbaar groen in het dorp en behoud van de groene gordel rond Uitgeest en de open, landelijke buitengebieden.

2. Betrekken van de burgers bij besluitvorming.

3. Bouw van een nieuwe school met behoud van een basisschool in elke woonkern (Koog, Oude Dorp, Kleis en Waldijk).

4. Bouw van een nieuw Geesterheem, met behoud van zorgvoorzieningen voor hulpbehoevenden en dementerende ouderen. Er moet rekening worden gehouden met een uitbreiding op termijn wegens de voorziene sterke groei van deze groep.

5. Op de schaarse bouwlocaties in Uitgeest zal zoveel mogelijk moeten worden gebouwd voor specifieke doelgroepen (sociale koop- en huurwoningen voor starters en senioren).

6. Geen bouw op belangrijke locaties, zoals zwembad, de sportvelden, het hertenkamp en rond visvijver De Kuil en het buitengebied.

7. Het ijsbaanterrein moet behouden blijven als “groene long” en worden ontwikkeld als een multifunctionele locatie voor sport, spel, recreatie en evenementen. 

8. Duurzaamheid sterk bevorderen. Actief rekening houden met veranderend klimaat.

9. Behoud van sociaal maatschappelijk belangrijke voorzieningen (zwembad, bibliotheekfunctie, dorpshuis, cultureel centrum, jongerencentrum en speeltuin).

10. Versterken van de recreatieve en toeristische functie van Uitgeest

11. Betaalbare goede zorg voor ouderen en hulpbehoevenden.

12. Verkeersmaatregelen ter verhoging veiligheid op o.a. Geesterweg, Tolweg en rond scholen.

13. Een financieel gezonde gemeente, kosten bestuur omlaag. Afschaffen hondenbelasting.

14. Streng en consequent handhaven bij overlast.

15. Inperken vliegtuighinder en compensatie Schiphol.


Klik hier voor het lezen en/of downloaden van het volledige partijprogramma 2018-2022